NL    FR

Breen Belgium

101% kwaliteit in binnendeuren, sinds 1986

Breen Belgium BV is sinds 1986 gespecialiseerd in de productie en verkoop van binnendeuren. Ons bedrijf legt zich hoofdzakelijk toe op kwaliteitsdeuren, die via professionele verdelers aan particuliere klanten verkocht worden.

Daarom wordt Breen Belgium door kenners uit de houtsector met kwaliteit en professionaliteit geïdentificeerd. Regelmatig bevestigen ook particuliere klanten spontaan hun tevredenheid met onze binnendeuren.

Achtergrond

Tot midden de jaren 1960 werden overwegend massieve binnendeuren geproduceerd. De keuze was beperkt tot enkele modellen. Van oudsher is België een markt waarin deuren in eik de voorkeur genoten. Doorgaans werden deze dan in een lichte tot donkere meubelkleur afgewerkt. De oprichter van Breen Belgium zag – wellicht als eerste – het potentieel voor een kwalitatieve geconstrueerde fineerstijldeur en lanceerde met overweldigend succes de Primo stijldeur in eik, sapeli, den en framire. Door haar constructie van gelamelleerde stijlen, die dubbel gefineerd waren in combinatie met een MDF-paneel werd de binnendeur aanzienlijk goedkoper en bovendien stabieler dan een volmassieve eiken deur. Dit is trouwens nog steeds het geval.

Onder invloed van esthetische en budgettaire vereisten werd het assortiment in de loop van de tijd aangepast – zowel op het vlak van constructie als modellen en houtkeuze. Geleidelijk werd ook een zeer uitgebreide selectie lakdeuren aan het gamma toegevoegd. Midden 1996 werd Breen Belgium overgenomen door Michaël Oostvogels, de huidige eigenaar en zaakvoerder. Op vraag van professionele klanten werd vanaf dat ogenblik eveneens de volledige deurafwerking aan de operationele activiteiten toegevoegd. 

detail

Kwaliteit

Van bij de start van de activiteiten is kwaliteit – zowel van het product als van de organisatie – het voornaamste streefdoel van Breen Belgium geweest. Daarbij streven wij sinds 25 jaar naar een optimale prijs-kwaliteitverhouding: degelijke producten, die voor zowat elke koper budgettair toegankelijk zijn en hem een binnendeur voor het leven bieden. Deze kwaliteitseisen werden evenzeer in onze afwerkingsafdeling doorgetrokken.

Kwaliteit is praktisch niet door een foto voor te stellen, omdat het kwaliteitsverschil zich in de kern van de deur bevindt.

Daarom zullen onze verdelers u steeds een hoekstaal van al onze producten kunnen tonen. Een hoekstaal is een doorsnede van een deur, die het detail van de deurconstructie illustreert.

Ook lakstijldeuren van Breen Belgium zijn standaard van een grondlaag voorzien. Dit levert u een aanzienlijke besparing op aan werkloon, dat voor de deurafwerking nodig is. De deur dient nog enkel tussengeschuurd te worden, waarna ze kan afgelakt worden.

Onze lakdeuren hebben bovendien steeds een massief houten kern in stijlen en regels. Volle MDF-deuren behoren niet tot ons standaardgamma, omdat wij een deur in homogeen MDF niet geschikt achten voor het doel waarvoor ze bestemd is.

Ook voor inkasting, overige deurcomponenten en eindafwerking gebruiken wij enkel de beste materialen die op de markt beschikbaar zijn.

Van bij de start van haar activiteiten is kwaliteit – zowel van het product als van de organisatie – het voornaamste streefdoel van Breen Belgium geweest.

Focus

Ons devies is “Kwaliteit, Beschikbaarheid en Service”. Kwaliteit manifesteert zich door productkwaliteit en de kwaliteit van de bedrijfsorganisatie.

Beschikbaarheid duidt op het feit dat wij als importeur in principe alle standaardmaten van onze deurseries uit voorraad kunnen leveren. Daarom houden wij ook permanent een voorraad aan van gemiddeld 15.000 binnendeuren.

Service impliceert dat wij u evenzeer maatwerk kunnen leveren. Bovendien kan u rekenen op onze leveringstermijnen.

Breen Belgium wil dus een verkooporganisatie zijn, waarop u als klant steeds kan vertrouwen als het over binnendeuren gaat.

logo_breen_belgium

De binnendeur die klopt

© Breen Belgium BV
Ontwerp & realisatie: Vannaam